Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh doanh cá cảnh tại Hà Tĩnh

Hiện nay, kinh doanh cá cảnh là một ngành hot đang được phát triển bởi nó mang lại. Nhiều người sau một vài năm kinh doanh cửa hàng cá cảnh muốn phát triển cửa hàng thành doanh nghiệp tư nhân kinh doanh cá cảnh. Nhưng bạn hiện chưa hiểu rõ về thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào ? Sau đây, Công ty Luật Blue sẽ tư vấn cho bạn đọc thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh doanh cá cảnh tại Hà Tĩnh.

Tham khảo thủ tục ==> Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Tĩnh

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh doanh cá cảnh tại Hà Tĩnh

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân cá cảnh tại Hà Tĩnh

Theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp về thành lập doanh nghiệp tư nhân, theo đó:

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

-Ngành nghề kinh doanh không thuộc đối tượng pháp luật cấm

-Tên doanh nghiệp phải đặt đúng theo quy định của nhà nước

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân cá cảnh tại Hà Tĩnh

-Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký) (mẫu quy định)

-Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân. CMND sao y công chứng của chủ doanh nghiệp (không quá 3 tháng)

-Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề

-Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định;

-Giấy đề nghị cấp đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân (theo mẫu)

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh doanh cá cảnh tại Hà Tĩnh giá rẻ

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký)

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu sao y công chứng không quá 3 tháng

– Văn bản nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp địnhDanh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghềDanh sách một số ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định

– Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)

Nếu bạn có nhu cầu thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh doanh cá cảnh tại Hà Tĩnh thì hãy liên hệ với Công ty Luật Blue qua hotline: 0973.185.258 là công ty cung cấp dịch vụ thành lập công ty và kế toán tốt nhất tại Hà Tĩnh hiện nay.